متن شعر

خاکستر

خاکستر

شبی پر کن از بوسه ها ساغرم
به نرمی بیا همچون جان در برم
تنم را بسوزان در ‌آغوش خویشتن
فردا نیابند خاکسترم


تعداد دفعات مشاهده: 336