متن شعر

ماییم که بی‌مایی ما مایهٔ ماست

ماییم که بی‌مایی ما مایهٔ ماست
خود طفل خودیم و عشق ما دایهٔ ماست

فی‌الجمله عروس غیب همسایهٔ ماست
وین طرفه که همسایهٔ ما سایهٔ ماست

تعداد دفعات مشاهده: 326