متن شعر

بگویم مثالی از این عشق سوزان

بگویم مثالی از این عشق سوزان
اگر می​بنالم وگر می​ننالم
همه عقل​ها خرقه دوزند لیکن
 
یکی آتشی در نهانم فروزان
به کار است آتش به شب​ها و روزان
جگرهای عشاق شد خرقه سوزان
تعداد دفعات مشاهده: 258