متن شعر

دل ز آرزوی تو بی‌قرار است هنوز

دل ز آرزوی تو بی‌قرار است هنوز
جان در طلبت بر سر کار است هنوز

دیده به جمالت ارچه روشن شد، لیک
هم بر سر آن گریهٔ زار است هنوز

تعداد دفعات مشاهده: 116