متن شعر

تو واقف اسرار من آنگاه شوی

تو واقف اسرار من آنگاه شوی
کز دیده و دل بندهٔ آن ماه شوی

روزیت اگر به روز من بنشاند
از حالت شب‌های من آگاه شوی

تعداد دفعات مشاهده: 234