متن شعر

با حکم خدایی، که قضایش این است

با حکم خدایی، که قضایش این است
می‌ساز، دلا، مگر رضایش این است

ایزد به کدامین گنهم داد جزا؟
توبه ز گناهی، که جزایش این است

تعداد دفعات مشاهده: 313