متن شعر

لاله ستانست از عکس تو هر شوره​ای

لاله ستانست از عکس تو هر شوره​ای
مصحف عشق تو را دوش بخواندم به خواب
مشکل هر دو جهان آه چه حلوا شود
چهره چون آفتاب بر تن چون غوره تاب
وا شدن از خویشتن هست ز ماسوره سهل
جسم که چون خربزه​ست تا نبری چون خورند
آه که ندیدی هنوز بر سر میدان عشق
پیش طبیب دو کون رفتم بیمار عشق
گفتمش ای شمس دین مفخر تبریز آه
 
عکس لبت شهد ساخت تلخی هر غوره​ای
آه که چه دیوانه شد جان من از سوره​ای
گر شکر تو شود مغز شکربوره​ای
تا بشود پرشکر در تن هر روده​ای
چونک سر رشته یافت خصم ز ماسوره​ای
بشکن و پیدا شود قیمت لاهوره​ای
رقص کنان کله​ها هر طرفی کوره​ای
نبض دلم می​جهید در کف قاروره​ای
جز ز تو یابد شفا علت ناسوره​ای
تعداد دفعات مشاهده: 55