متن شعر

دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد

دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد
وصلت به تضرع از خدا می‌خواهد

هستند شکرلبان درین ملک بسی
لیکن دل دیوانه تو را می‌خواهد

تعداد دفعات مشاهده: 265