متن شعر

عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا

عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا
نوشست مرا ز عشق تو نیش بتا


من می‌باشم ز عشق تو ریش بتا
نه پای تو گیرم نه سر خویش بتا

تعداد دفعات مشاهده: 340