متن شعر

چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم


چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم
با گریه ساختیم و به پای توسوختیم


اشکی که ریختیم به یاد تو ریختیم
عمری که سوختیم برای تو سوختیم


پروانه سوخت یک شب و آسود جان او
ما عمر ها ز داغ جفای تو سوختیم


دیشب که یار انجمن افروز غیر بود
ای شمع تا سپیده به جای تو سوختیم


کوتاه کن حکایت شبهای غم رهی
کز برق آه و سوز نوای تو سوختیم

تعداد دفعات مشاهده: 289