متن شعر

تا نگیرم بوسه از لب گلعذار خویش را

تا نگیرم بوسه از لب گلعذار خویش را
نشکنم از چشمه کوثر خمار خویش را

چون کند برق تجلی پای شوخی در رکاب
کوه نتواند نگه دارد وقار خویش را

تعداد دفعات مشاهده: 445