متن شعر

چندن که خم باده‌پرست است بده

چندن که خم باده‌پرست است بده
چندان که در توبه نبسته است بده

تا این قفس جسم مرا طوطی عمر
در هم نشکسته است و نجسته است بده

تعداد دفعات مشاهده: 118