متن شعر

چو زنی در دام شهوت شد اسیر

چو زنی در دام شهوت شد اسیر
خر به چشمش به ز طاوس‌ نرست

همچنان در چشم شهوت مرد را
دیو با حور بهشتی همبرست

تعداد دفعات مشاهده: 267