متن شعر

آغوش

آغوش

برای شچم خاموشت بمیرم
کنار چشمه نوشت بمیرم
نمی خواهم در آغوشت بگیرم
که می خواهم در آغوشت بمیرم


تعداد دفعات مشاهده: 347