متن شعر

این عمر، که برده‌ای تو بی‌یار بسر

این عمر، که برده‌ای تو بی‌یار بسر
ناکرده دمی بر در دلدار گذر

جانا، بنشین و ماتم خود می‌دار
کان رفت که آید ز تو کاری دیگر

تعداد دفعات مشاهده: 107