متن شعر

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست - آیینه به دست و روی خود می‌آراست

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست
آیینه به دست و روی خود می‌آراست

دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت
وصلم طلبی زهی خیالی که توراست
تعداد دفعات مشاهده: 353