متن شعر

سگ علی ولی حیرتی که همچو نصیر

سگ علی ولی حیرتی که همچو نصیر
نبود در دل او جز محبت مولا

به دوستی علی رفت و بهر تاریخش
شفاعت علی آمد ز عالم بالا

تعداد دفعات مشاهده: 240