متن شعر

هر چند بسوختی به هر باب مرا

هر چند بسوختی به هر باب مرا
چون می‌ندهد آب تو پایاب مرا


زین بیش مکن به خیره در تاب مرا
دریافت مرا غم تو، دریاب مرا

تعداد دفعات مشاهده: 263