متن شعر

آن موی که سوز عاشقان می‌انگیخت

آن موی که سوز عاشقان می‌انگیخت
کز یک شکنش هزار دلداده گریخت


آخر اثر زمانه رنگی آمیخت
تا در کفش از موی سیه پاک بریخت

تعداد دفعات مشاهده: 264