متن شعر

پشیمان

پشیمان

وفادار تو بودم تا نفس بود
دریغا همنشینت خار و خس بود
دلم را بازگردان
همین جان سوختن بس بود بس بود


تعداد دفعات مشاهده: 360