متن شعر

دانش آن راست مسلم که به تردستی شرم

دانش آن راست مسلم که به تردستی شرم
گرد خجلت ز جبین پاک کند آینه را

تعداد دفعات مشاهده: 196