متن شعر

ای ماه رکاب خسرو گردون رخش

ای ماه رکاب خسرو گردون رخش
وی ملک‌ستان سکندر گیتی‌بخش

در ملک خدای ملک چون بلخ تو نیست
برگرد و به بنده بخش ویرانهٔ وخش

تعداد دفعات مشاهده: 167