متن شعر

پروانه به شمع گفت: غم بیشستی

پروانه به شمع گفت: غم بیشستی
گر سوز من و تو را نه در پیشستی

هرچند سرِ منت نبودست دمی
ای کاش که یک دمت سرِ خویشستی

تعداد دفعات مشاهده: 196