متن شعر

ای لطف تو دستگیر هر بی‌سر و پای

ای لطف تو دستگیر هر بی‌سر و پای
احسان تو پایمرد هر شاه و گدای

من لولیکم، گدای بی‌برگ و نوای
لولی گدای را عطایی فرمای

تعداد دفعات مشاهده: 120