متن شعر

ای دوست، فتاد با تو حالی دل را

ای دوست، فتاد با تو حالی دل را
مگذار ز لطف خویش خالی دل را

زیبد به جمال تو خود بیارایی دل
زیرا که تو بس لایق حالی دل را

تعداد دفعات مشاهده: 249