متن شعر

هزار شکر که از رنج زندگی آسود


هزار شکر که از رنج زندگی آسود
وجود خسته و جان ستم کشیده من


به روی تربت من برگ لاله افشانید
به یاد سینه خونین داغ دیده من

تعداد دفعات مشاهده: 272