متن شعر

حافظ بی‌چاره در راه اجل

حافظ بی‌چاره در راه اجل
سر به امر خالق اکبر نهاد

از قضا تاریخ رحلت کردنش
زین معما شد که حافظ سر نهاد

تعداد دفعات مشاهده: 234