متن شعر

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست - تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ست

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست
تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ست

زان روی که از شعاع نور رخ تو
خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست
تعداد دفعات مشاهده: 256