متن شعر

ای لطف تو دستگیر هر رسوایی

ای لطف تو دستگیر هر رسوایی
وی عفو تو پرده‌پوش هر خود رایی

بخشای بدان بنده، که اندر همه عمر
جز درگه تو دگر ندارد جایی

تعداد دفعات مشاهده: 252