متن شعر

گم شدن در گم شدن دین منست

گم شدن در گم شدن دین منست
تا پیاده می​روم در کوی دوست
چون به یک دم صد جهان واپس کنم
من چرا گرد جهان گردم چو دوست
شمس تبریزی که فخر اولیاست
 
نیستی در هست آیین منست
سبز خنگ چرخ در زین منست
بنگرم گام نخستین منست
در میان جان شیرین منست
سین دندان​هاش یاسین منست
تعداد دفعات مشاهده: 62