متن شعر

گر یک شبه وصل بتم آواز آرد

گر یک شبه وصل بتم آواز آرد
یکساله فراقش فلک آغاز آرد

صد روز ارین که می‌گذارم بدهم
گر دور فلک از آن شبی باز آرد

تعداد دفعات مشاهده: 128