متن شعر

عشقا تو در آتش نهادی ما را

عشقا تو در آتش نهادی ما را
درهای بلا همه گشادی ما را


صبرا به تو در گریختم تا چکنی
تو نیز به دست هجر دادی ما را

تعداد دفعات مشاهده: 377