متن شعر

روز محشر سرخ رویی از خدا دارم امید

روز محشر سرخ رویی از خدا دارم امید
نامه اعمال من صائب به مهر کربلاست

تعداد دفعات مشاهده: 232