متن شعر

گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد

گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد
ور ترک وفا کرد چه می‌باید کرد

می‌خواست دلم که بر نشان آید تیر
چون تیر خطا کرد چه می‌باید کرد

تعداد دفعات مشاهده: 274