متن شعر

کوفئی را گفت مرد راز جوی


کوفئی را گفت مرد راز جوی
مذهب تو چیست با من باز گوی


گفت این که پرسد ای کاره لقا
باد پیوسته خدایم را بقا

تعداد دفعات مشاهده: 174