متن شعر

زنجیر سر زلف تو تاب از چه گرفت؟

زنجیر سر زلف تو تاب از چه گرفت؟
و آن چشم خمارین تو خواب از چه گرفت؟

چون هیچ کسی برگ گلی بر تو نزد
سر تا قدمت بوی گلاب از چه گرفت؟

تعداد دفعات مشاهده: 123