متن شعر

خال تو که جاودان بدو بتوان دید

خال تو که جاودان بدو بتوان دید
بر روی تو روی جان بدو بتوان دید

گر مردمک دیدهٔ زیبائی نیست
پس چون که همه جهان بدو بتوان دید

تعداد دفعات مشاهده: 192