متن شعر

مرا هر لحظه قربان است جانی

مرا هر لحظه قربان است جانی
دو چشم تو بیان حال من بس
جهان چون نی هزاران ناله دارد
از آن شکرستان دیدم نشان​ها
مثال عشق پیدایی و پنهان
جهان جویای توست و جای آن هست
نه​ای بر آسمان ای ماه لیکن
 
تو را هر لحظه در بنده گمانی
که روشنتر از این نبود بیانی
که یک نی دید از شکرستانی
ندیدم از تو شیرینتر نشانی
ندیدم همچو تو پیدا نهانی
مثل بشنو که جان به از جهانی
شود هر جا که تابی آسمانی
تعداد دفعات مشاهده: 57