متن شعر

هله ای کیا نفسی بیا

هله ای کیا نفسی بیا
این فلان چه شد آن فلان چه شد
نهلد کسی سر زلف او
نکند کسی ز خوشی سفر
بهل این همه بده آن قدح
قدحی که آن پر دل شود
خمش این نفس دم دل مزن
 
در عیش را سره برگشا
نبود مرا سر ماجرا
نرهد دلی ز چنین لقا
نرود کسی ز چنین سرا
که شنیده​ام کرم شما
بپرد دلم به سوی سما
که فدای تو دل و جان ما
تعداد دفعات مشاهده: 46