متن شعر

آن بت که به انصاف نکو بود برفت

آن بت که به انصاف نکو بود برفت
حورا صفت و فرشته‌خو بود برفت

آسایش عمرم همه او داشت ببرد
آرایش جانم همه او بود برفت

تعداد دفعات مشاهده: 110