متن شعر

هزار بوسه دهد بت‌پرست بر سنگی


هزار بوسه دهد بت‌پرست بر سنگی
که ضر و نفع محالست ازو نشان دادن

تو بت! ز سنگ نه‌ای بل ز سنگ سخت‌تری
که بر دهان تو بوسی نمی‌توان دادن!
تعداد دفعات مشاهده: 236