متن شعر

چیست با عشق آشنا بودن

چیست با عشق آشنا بودن
خون شدن خون خود فروخوردن
او فدایی است هیچ فرقی نیست
رو مسلمان سپر سلامت باش
کاین شهیدان ز مرگ نشکیبند
از بلا و قضا گریزی تو
ششه می​گیر و روز عاشورا
 
بجز از کام دل جدا بودن
با سگان بر در وفا بودن
پیش او مرگ و نقل یا بودن
جهد می​کن به پارسا بودن
عاشقانند بر فنا بودن
ترس ایشان ز بی بلا بودن
تو نتانی به کربلا بودن
تعداد دفعات مشاهده: 83