متن شعر

یا رب چه خط است این که درآوردی تو

یا رب چه خط است این که درآوردی تو
تادست به بیداد برآوردی تو

دی خطّ به خون من همی آوردی
و امروز خطی پر شکر آوردی تو

تعداد دفعات مشاهده: 179