متن شعر

ز کجا آمده​ای می​دانی

ز کجا آمده​ای می​دانی
یاد کن هیچ به یادت آید
پس فراموش شدستت آن​ها
جان فروشی به یکی مشتی خاک
بازده خاک و بدان قیمت خود
جهت تو ز فلک آمده​اند
 
ز میان حرم سبحانی
آن مقامات خوش روحانی
لاجرم خیره و سرگردانی
این چه بیع است بدین ارزانی
نی غلامی ملکی سلطانی
خوبرویان خوش پنهانی
تعداد دفعات مشاهده: 150