متن شعر

هان! راز دل خستهٔ ما فاش مکن

هان! راز دل خستهٔ ما فاش مکن
با یار عزیز خویش پرخاش مکن

آن دل که به هر دو کون سر در ناورد
اکنون که اسیر توست رسواش مکن

تعداد دفعات مشاهده: 143