متن شعر

ای دوست عتاب را رها کن

ای دوست عتاب را رها کن
ای دوست جدا مشو تو از ما
اندیشه چو دزد در دل افتاد
شادی ز میان غم برانگیز
 
تدبیر دوای درد ما کن
ما را ز بلا و غم جدا کن
مستم کن و دزد را فنا کن
در عالم بی​وفا وفا کن
تعداد دفعات مشاهده: 70