متن شعر

ای مسند تو قاعدهٔ دولت گل

ای مسند تو قاعدهٔ دولت گل
خصمت که ز عز تست دست خوش ذل

بی‌قدر چو خار باد و کم عمر چو گل
چون آب خروشان و لگدکوب چو پل

تعداد دفعات مشاهده: 143