متن شعر

همچو گل سرخ برو دست دست

همچو گل سرخ برو دست دست
بازوی تو قوس خدا یافت یافت
غیرت تو گفت برو راه نیست
لطف تو دریاست و منم ماهیش
مرهم تو طالب مجروح​هاست
ای که تو نزدیکتر از دم به من
گر چه یکی یوسف و صد گرگ بود
مست همه گرد در این شهر ما
 
همچو میی خلق ز تو مست مست
تیر تو از چرخ برون جست جست
رحمت تو گفت بیا هست هست
غیرت تو ساخت مرا شست شست
نیست غم ار شست توام خست خست
دم نزنم پیش تو جز پست پست
از دم یعقوب کرم رست رست
دزد و عسس را شه ما بست بست
تعداد دفعات مشاهده: 59