متن شعر

من آن مرغم که افکندم بدام صد بلا خود را

من آن مرغم که افکندم بدام صد بلا خود را
به یک رو از پی هنگام کردم مبتلا خود را

نه دستی داشتم در سر، نه پائی داشتم در گل
بدست خویش کردم اینچنین بی‌دست و پا خود را

تعداد دفعات مشاهده: 403