متن شعر

در چشمهٔ تیغ بی‌کفت آب مباد

در چشمهٔ تیغ بی‌کفت آب مباد
در زلف زره بی‌کنفت تاب مباد

بی‌یاد مبارک تو در دست ملوک
در آب فسرده آتش ناب مباد

تعداد دفعات مشاهده: 134